قیمت گذاری در تجارت جواهرات برحسب وزن

شاید برای شخص دیگری نیز جالب باشد:
Share

قیمت نگین های جواهر همیشه قیمت یک قیراط از آن است که البته بسته به وزن نگین جواهر افزایش یا کاهش می یابد.

رسم براین است که قیمت نهایی یک نگین هنگام عرضه به یک خریدار اعلام می شود. در مورد برلیان قیمت به شکل تصاعدی افزایش می یابد وبه طور معمول برای۱۰/۱ قیراط قیمت پایه در واحد وزن قدری بیشتر می گردد. به عبارت دیگر هرچه برلیان بزرگتر و سنگین تر باشد قیمت واحد قیراط آن نیز بیشتر است. به طور مثال قیمت برلیان یک قیراطی از بهترین کیفت ۴۸۰،۱۸ – ۷۸۰،۱۴ دلار(سپتامبر۲۰۰۹) دربازارهای جهانی است. ولی قیمت برلیان دو قیراطی ازهمان نوع دو برابر قیمت برلیان یک قیراطی یا درمثال ۳۶/۹۶۰  دلارنیست بلکه حداقل ۴۸،۰۰۰ دلار می باشد، بهای یک برلیان ۵ قیراطی نیز هر قیرط به  ۱۵۰،۰۰۰- ۱۲۰,۰۰۰ دلار (از۱۴،۷۸۰ دلار! ) یعنی به ۰۰۰۱,۷۵ دلار به جای ۷۳،۹۰۰ دلار افزایش می یابد.

نگین های جواهررنگین (غیر برلیان ) مانند زمرد، یاقوت و غیره نیز دارای قیمت های مقطوع برحسب قیراط  برای گروه های وزنی متفاوت می باشند ولی در این نوع نگین ها هم به  هر حال درشتی نگین در افزایش قیمت تصاعدی نقش مهمی ایفا می کند.

دیاگرام زیر رابطه بین قطر برلیان و وزن تقریبی آن را در تراش مدرن نشان می دهد. در مورد کانی های جواهر دیگر که وزن مخصوص آنها با برلیان متفاوت است طبیعتاً رابطه بین قطر نگین و وزن آن از طریق این دیاگرام به دست نمی آید.

 

تخمین وزن

اگر سنگ شما بر پایه ای سوار نشده و دسترسی به یک ترازوی خوب دارید، به آسانی می توانید وزن را به قیراط اندازه بگیرید.

اما اگر نگین بر پایه ای قرار گرفته باشد چگونه می توان وزن آن را تعیین کرد؟

یک روش در چنین وضعیتی تخمین وزن نگین به صورت ظاهری و بر اساس تجربه است. اگر شما به اندازهای کافی نگین های جواهر از چنین گوهری را دیده باشید، توانایی تخمین زدن وزن تقریبی هر نگین تراش داده شده از این نوع را دارید. به طور مثال، اکثر دلالان سنگ در بانکوک می توانند بانگاه کردن به یک قطعه کوروند وزن آن را با فقط چند درصد اختلاف از میزان واقعی تعیین کنند. هنگامی که یک دلال روبی یاسافیر به سنگی از نوع دیگر نگاه می کند، فوراً تخمین می زند که یک نگین از کوروند با همین اندازه چقدر وزن خواهد داشت. سپس تخمین خود را برحسب وزن مخصوص با آن سنگ بخصوص تطبیق می دهد. به طور مثال وزن مخصوص تورمالین حدود ۷۵% وزن مخصوص کوروند است، پس  دلال ابتدا با این فرض که تورمالین کوروند است وزن را محاسبه می کند و سپس وزن حدس زده را در فاکتور ۰٫۷۵ ضرب می کند.

 

فرمول تخمین وزن

تخمین نظری می تواند به اشتباهی سنگین منجر شود، روش صحیح تر تخمین وزن یک سنگ جواهر، محاسبه آن از روی ابعاد سنگ است. فرمول بدین گونه است :

این فرمول به شما تخمین اولیه را می دهد که یادداشت می کنید. دقت این تخمین بستگی به کیفیت تراش نگین دارد. اگر تخمین شما بسیار پایین تر از وزن واقعی باشد، شما باید فاکتورهای دیگری را هم در نظر بگیرید. این فاکتورهای اصلاحی بر اساس ترفندهایی بنا شده که تراش دهنده شما برای حفظ حداکثر وزن سنگ خام به کار بسته است.

 

فاکتورهای اصلاحی برای تخمین وزن

 1. اگر نگین شما خط کمربندی پهن دارد۵% به آن اضافه کنید.
 2. اگر قدری تحدب پاویلیون دیده می شود ۳ تا۵% اضافه کنید.
 3. اگر تحدب بیشتری احساس می شود ۱۰% اضافه کنید.
 4. اگر تحدب زیادی در پاویلیون وجود دارد ۱۵ تا ۲۰% اضافه کنید.
 5. اگر نگین «تراش بومی» دارد، ۳۰% یا بیشتر اضافه کنید.

اگر تراش نگین را با چشم خود داوری می کنید. این درصدها را به تخمیین اولیه اضافه نمائید.

 

 

نمونه

مثلاً یک روبی بیضی شکل ابعادی برابر با ۸٫۳۰ × ۵٫۵۰ × ۴٫۴۰ میلیمتر دارد. وزن مخصوص کوروند (۴٫۰۰) و فاکتور شکل نیز برای بیضی ۰٫۰۰۲ می باشد. حال باید قطر خط کمربندی را محاسبه کنید.

اولین تخمین شما مثلاً ۱٫۶۸ قیراط بوده است در صورتی که وزن واقعی سنگ  ۲٫۰۱ قیراط است. اگر به یادداشت های خود مراجعه کنید:

ضخامت خط کمربندی : ضخیم          تحدب : متوسط

شما فاکتور ۱۰% را برای تحدب متوسط پاویلیون انتخاب می کنید. ۵% هم برای خط کمربندی ضخیم. سپس تخمین اولیه خود را در این دو فاکتور تصحیحی ضرب می کنید.

قیراط ۱٫۹۴ = ۱٫۰۵ × ۱٫۱۰ × ۱٫۶۸ = تخمین اولیه

این تخمین خوبی است، شاید می بایستی  یکی از دو فاکتور تصحیحی را قدری بالا در نظر می گرفتید. همیشه به یاد داشته باشید که فرمول، یک محاسبه دقیق نیست بلکه خود نیز تخمینی است.

 

زمینه، رفرانس سریع

پس از اینکه وزن تخمین شده را برای ۵ تا ۱۰ قطعه نگین کوروند تعیین کردید می توانید تمرین نظری شروع کنید. به این ترتیب:

 1. وزن روبی یا سافیر را با دقت کردن در ابعاد و شکل آن حدس بزنید.
 2. این وزن را یادداشت کنید و فاکتورهای محاسبه را نیز در نظر بگیرید.
 3. وزن واقعی نوشته شده روی بار خانه نگین را بررسی کنید( اگر تخمین نهایی شما بیش از ۱۰% اشتباه است شما باید درجه بندی ضخامت خط کمربندی و ضخامت خط تحدب را بار دیگر تخمین بزنید).

 

تخمین وزن یک سنگ جواهر

فاکتور فرم × وزن مخصوص × عمق × پهنا × طول = وزن حدس زده شده
وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۱۸/۰× نگین های صفحه دار مدور

وزن مخصوص × عمق × ² قطر

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۲۰/۰× نگین های صفحه دار بیضی

وزن مخصوص × عمق × ² قطر

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۲۵/۰× نگین های صفحه دار تراش زمرد

وزن مخصوص × عمق × طول × عرض

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۲۳/۰× نگین های مربع شکل تراش پله وار

وزن مخصوص × عمق ײ قطر

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۲۶/۰× نگین های صفحه دار مستطیلی

وزن مخصوص × عمق × عرض × طول

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۲۳/۰× نگین های صفحه دار مستطیلی

وزن مخصوص × عمق × عرض × طول

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۱۶/۰× نگین های صفحه دار مارکیز

وزن مخصوص × عمق × عرض × طول

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۱۷/۰× نگین های صفحه دار به شکل قلب

وزن مخصوص × عمق × عرض × طول

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۱۸/۰× نگین های صفحه دار مستطیلی آنتیک

وزن مخصوص × عمق × عرض × طول

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۱۸/۰× نگین های مربعی شکل صفحه دار آنتیک

وزن مخصوص × عمق ײ قطر

وزن به قیراط = (فاکتور فرم) ۰۰۱۷۵/۰× نگین های صفحه دار گلابی شکل

وزن مخصوص × عمق × عرض × طول

حدس زدن وزن ، یک تمرین مفید است. اگر نگینی بیش از حد تحدب دارد می تواند باز هم تراشیده شود تا برلیانسی بیشتری بیابد، اما باید بدانید که چه میزان وزن را از دست خواهید داد. از دست دادن زیاد وزن ارزش افزوده به دلیل افزایش برلیانسی را خنثی خواهد نمود. وزن کمتر ممکن است به معنی سیری کمتر رنگ باشد.

حدس زدن درست درست وزن می تواند در خرید سنگ های کالیبره شده مفید باشد. اگرابعاد نگین ها و تعداد نگین ها از هر اندازه را بدانید می توانید وزن کل پارسل را تخمین بزنید. دانستن وزن کل به قیراط موجب می شود که شما به راحتی محاسبه کنید که چقدر باید بپردازید.

 

 

 

م کاسب

خانم کاسب فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی است. ایشان علاقه زیادی به کار با جواهرات و تحقیق در مورد خواص سنگ ها و فلزات گرانبها دارد. بدیهی است که تحقیق و پژوهش احتیاج به مطالعه بسیار دارد و اتفاقا کتابخوانی یکی از مهمترین فعالیت های ایشان در اوقات فراغت است.

یک دیدگاه در “قیمت گذاری در تجارت جواهرات برحسب وزن

 • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵ در۵:۰۹ بعد از ظهر
  پیوند یکتا

  من فکر میکنم اکثر طلاوجواهر فروشها هم نتوانند وزن جواهر را تخمین بزنند..چه برسه به افراد عادی..فقط کسانی که واقعا این کاره وحرفه ای اند از پسش بر میایند

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *